Powiat Bielsko-Biała

Nasi Przedstawiciele

Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Adam Wykręt, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Dariusz Michasiów, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Krzysztof Jazowy, Przewodniczący Klubu Radnych POZOBACZ
Monika Połatyńska, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-BiałejZOBACZ
Renata Gruszka, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Mirosława Nykiel, Poseł na Sejm RPZOBACZ
Jarosław Kilmaszewski, Przewodniczący Zarządu Powiatu PO RP w Bielsku-BiałejZOBACZ

Zostań członkiem

Członkowie Platformy Obywatelskiej mają prawo kształtowania programu PO, czynne i bierne prawo wyborcze do władz Platformy, prawo zgłaszania do władz PO inicjatyw politycznych i organizacyjnych i udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych podejmowanych przez Platformę. Członkiem PO nie może być obywatel, który: jest członkiem innej partii politycznej, został prawomocnym wyrokiem sądu skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności, został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony. Kandydaci musza mieć ukończone 18 lat, nieposzlakowaną opinię, akceptować statut PO oraz postępować zgodnie z podstawowymi założeniami partii.