Powiat Bielsko-Biała

Nasi Przedstawiciele

Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Adam Wykręt, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Dariusz Michasiów, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Krzysztof Jazowy, Przewodniczący Klubu Radnych POZOBACZ
Monika Połatyńska, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-BiałejZOBACZ
Renata Gruszka, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Mirosława Nykiel, Poseł na Sejm RPZOBACZ
Jarosław Kilmaszewski, Przewodniczący Zarządu Powiatu PO RP w Bielsku-BiałejZOBACZ

Nowy Prezes Zarządu Euroregionu Beskidy!

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Region Beskidy", podczas którego wybrano w miejsce ustępującego Prezesa Zarządu - Pana Zbigniewa Michniowskiego, przedstawiciela miasta Bielska-Białej - Pana Przemysława Kamińskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta.

"Zbyszku dziękuję za lata pracy na rzecz ponad 40 samorządów. Będę starał się niemniej godnie reprezentować tą jakże ważną organizację dla promocji Beskidów i umacniać współpracę z Partnerami z Czech i Słowacji" - mówił Wiceprezydent Kamiński.

Przypomnijmy, że misją Stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej podejmowane są liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych.