Powiat Bielsko-Biała

Nasi Przedstawiciele

Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Adam Wykręt, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Dariusz Michasiów, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Krzysztof Jazowy, Przewodniczący Klubu Radnych POZOBACZ
Monika Połatyńska, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-BiałejZOBACZ
Renata Gruszka, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Mirosława Nykiel, Poseł na Sejm RPZOBACZ
Jarosław Kilmaszewski, Przewodniczący Zarządu Powiatu PO RP w Bielsku-BiałejZOBACZ

Nasi przedstawiciele

  • Sejm
  • Senat
  • Samorząd wojewódzki
  • Samorząd miejski

Mirosława Nykiel Mirosława Nykiel - Poseł na Sejm RP

Biuro poselskie:
ul. Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax: 033 821 39 59
e-mail: miroslawa.nykiel@sejm.pl
strona www: www.miroslawanykiel.pl

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00Pracuję na rzecz Państwa już od 2005 roku – najpierw jako Senator RP VI kadencji, obecnie jako posłanka na Sejm RP. Jestem politykiem, przedsiębiorcą i menedżerką.

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, które uzupełniłam o studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego (ODN, Katowice). Ukończyłam także studia podyplomowe z dziedziny biznesu (Francuski Instytut Zarządzania) i integracji europejskiej (WSE im. ks. Tischnera, Kraków). Obecnie pracuję nad doktoratem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie.

Po studiach pracowałam jako nauczyciel języka polskiego, kierowałam także gminnym ośrodkiem kultury i wydziałem oświaty w Miedźnej. Swoją dalszą karierę zawodową związałam z sektorem gospodarki. W roku 1998, po ośmiu latach kierowania oddziałem „Ruch” SA w Oświęcimiu, jako pierwsza kobieta w 90-letniej historii objęłam funkcję prezesa tej firmy. W latach 2003-2005 byłam właścicielką i prezesem Edukacyjnego Centrum Biznesu.

Moja kariera polityczna rozpoczęła się od działalności w NSZZ „Solidarność”. Współtworzyłam AWS i zakładałam RS AWS. Wiele lat działałam w Oświęcimiu jako przewodnicząca Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej. W latach 2003-2005 zakładałam i działałam w Inicjatywie dla Polski, a w 2005 roku weszłam wraz z grupą z tejże IdP do PO RP. W 2005 roku z listy PO zostałam wybrana Senatorem RP VI kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku uzyskałam mandat poselski, otrzymując ponad trzydzieści trzy tysiące głosów.

Założyłam Beskidzką Inicjatywę Lokalną i byłam jej Przewodniczącą. Działałam na rzecz Polonii we Wspólnocie Polskiej i Radzie programowej TV Polonia. Jestem członkiem, pomysłodawcą i założycielem Akademii Przedsiębiorczości i Sukcesu oraz Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej w Bielsko-Białej, należę do Rady Społecznej Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wspieram aktywnie działania Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej i bielskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej. Organizuję akcje społeczne wspierające rozwój przedsiębiorczości (np. program telewizyjny „Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu”) oraz aktywizację społeczną kobiet (np. kongresy kobiet Podbeskidzia). Wspieram wydarzenia kulturalne (np. Zadymka Jazowa) i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Moją misją jest działanie na rzecz potrzebujących. Moja dewiza życiowa: podążajmy za marzeniami i pomóżmy innym realizować ich marzenia.

RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:
Klaudiusz Komor, Andrzej Molin, Magdalena Cieślar

ZARZĄD MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ:

PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ:
Jarosław Klimaszewski

Przemysław Kamiński - Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej
ur. 22.01.1983r.
wykształcenie wyższe ekonomiczne
tel. 609 727 982
e-mail: kaminskiprzemek@o2.pl
Sprawowany nadzór: Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Informatyki, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Ewidencji Gospodarczej oraz Biuro Rozwoju Miasta.

RADNI RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ:

Okręg nr 1:
Urszula Szabla
Okręg nr 2:
Krzysztof Jazowy
Dariusz Michasiów
Okręg nr 3:
Przemysław Kamiński
Okręg nr 4:
Agnieszka Gorgoń-Komor
Okręg nr 5:
Rafał Ryplewicz
Dorota Piegzik-Izydorczyk