Powiat Bielsko-Biała

Nasi Przedstawiciele

Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Adam Wykręt, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Agnieszka Gorgoń-Komor, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Dariusz Michasiów, Radny PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Krzysztof Jazowy, Przewodniczący Klubu Radnych POZOBACZ
Monika Połatyńska, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-BiałejZOBACZ
Renata Gruszka, Radna PO Rady Miejskiej w Bielsku-BiałejZOBACZ
Mirosława Nykiel, Poseł na Sejm RPZOBACZ
Jarosław Kilmaszewski, Przewodniczący Zarządu Powiatu PO RP w Bielsku-BiałejZOBACZ

Archiwum aktualności

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie na zakup 4 busów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zakupione zostały busy 9-miejscowe, 3 z nich zostały...
Na auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, przy ulicy Modrzewskiego 12 w Bielsku-Białej odbył się finał trzeciej edycji DeBBat. Turniej, objęty Honorowym Patronatem przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - Jarosława Klimaszewskiego cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży....
W dniu 6 marca 2018 roku Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Rady Seniorów, organu doradczego działającego przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu Kongres Obywatel Senior, a także powstającego w naszym mieście Centrum Usług...
W dniu 5 marca 2018 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”, zorganizowana przez Marszałka Senatu RP. Podczas drugiego spotkania w tym temacie Urząd Miejski...
W dniu 1 marca 2018 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie "Ekonomia społeczna - dobre praktyki", skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Naszego Miasta oraz subregionu południowego woj. śląskiego, tj. powiatów...
Miasto Bielsko-Biała zostało wyróżnione w regionalnej edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017 za projekt: „Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i...
W dniu 23 lutego 2018 r. Zastępca Prezydenta Miasta - Przemysław Kamiński, na zaproszenie Samorządu Studenckiego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, reprezentował Urząd Miejski na Forum Uczelni Technicznych, składającego się z Samorządów Studenckich Polskich Uczelni Technicznych...

Strony